Rockin’ Harmony

Ivm het weer is de locatie gewijzigd.

Wissel voorzitter

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering hebben we na 9 jaar voorzitterschap afscheid genomen van onze voorzitter Els Thissen-Heynen. Els heeft gedurende haar jaren als voorzitter veel voor onze harmonie betekend, waarvoor we haar zeer dankbaar zijn.

De voorzittersrol zal worden overgenomen door Bram Witte. Bram is al vele jaren lid van onze harmonie en bespeeld de euphonium. Hij stelde zich met veel enthousiasme kandidaat voor deze positie en werd door de leden tot voorzitter verkozen. Wij zijn blij hem als voorzitter te mogen verwelkomen en wensen hem veel succes toe.

We mogen weer!!

Harmonie Amicitia zal op vrijdag 28 mei, na ruim een half jaar, voorzichtig uit de lockdown komen met een korte buiten repetitie op de binnenplaats van cafézaal Soranus. We trappen om 19.30u af met een drankje op het terras van het café en zullen daarna een aantal marsen spelen om de embouchure weer op niveau te brengen. Vanaf volgende week vrijdag zullen we weer in de zaal repeteren, uiteraard met inachtneming van de geldende Corona maatregelen. We hebben er zin in……

Muzikale Kerst – en Nieuwjaarswens

Helaas heeft de harmonie zich dit jaar nauwelijks in Boukoul kunnen laten zien! Corona haalde een streep door alle geplande activiteiten en concerten. Ook een kerstconcert zat er dit jaar niet in, maar om jullie toch een beetje in kerstsfeer te brengen is een delegatie van de harmonie de studio ingedoken en heeft een vrolijk kerst en nieuwjaarsnummer opgenomen, met een leuke videoclip. Benieuwd geworden? Klik hier

Donateurskaartenactie
Elk jaar komen we rond Kerst en Nieuw bij jullie aan de deur met onze donateurskaarten. Vanwege Corona kan deze actie helaas niet doorgaan. Wilt u ons ook dit jaar financieel ondersteunen? Dat kan via ons banknummer NL92 RABO 0150304749 tnv Harmonie Amicitia. Svp vermelden: donateurskaartenactie 2021.Wij zijn blij met elke bijdrage!

Het bestuur, leden, dirigent, ereleden, damescomité en beschermvrouwe van Harmonie Amicitia wensen jullie heel fijne feestdagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2021!

Rondgang harmonie Amicitia door Boukoul

Vanwege het coronavirus hebben we sinds half maart niet meer kunnen repeteren en geen concerten meer mogen geven.
We zijn dan ook ontzettend blij dat vanaf vorige week de repetities met het voltallige korps weer gestart zijn onder leiding van onze dirigent Wouter Pletzers.

Gelukkig is de harmoniezaal erg groot zodat we, op gepaste afstand, weer met z’n allen muziek kunnen maken.
Na zo’n lange tijd in de pauzestand te hebben gestaan willen wij jullie laten horen dat we nog springlevend zijn en heel graag weer muziek willen maken.


Op vrijdag 4 september maken we tussen 19.30u en 20.30u een muzikale rondgang door ons dorp en zullen we op verschillende plaatsen enkele stukken spelen. Uiteraard met inachtnemening van de corona richtlijnen.
We hopen dat jullie dit waarderen en het leuk vinden om te komen luisteren.
Uiteraard gaat de rondgang alleen door als het weer dit toelaat.

Benoeming 2 nieuwe ereleden

Tijdens onze ledenvergadering op 28-2-20 zijn Hub Brouns en René van Buggenum benoemd tot erelid van Harmonie Amicitia. Het bestuur heeft hen voorgedragen voor het erelidmaatschap vanwege hun grote verdiensten voor de harmonie. De leden hebben het voorstel van het bestuur van harte ondersteund.
Bestuur en leden feliciteren Hub en René dan ook van harte met hun verdiende benoeming tot erelid!

Hub Brouns was bijna 20 jaar lang (tot 2005) spelend lid bij harmonie Amicitia en is in die periode een heel actief lid geweest. Hij was ondermeer jarenlang voorzitter van de muziekcommissie en heeft hij een vooraanstaande rol gespeeld bij de organisatie van het 25 en 40 jarig jubileum van de harmonie, bij het promsconcert in Beesel in 2003 en heeft hij mede de concertreis in 1999 georganiseerd. Voorts was hij bestuurslid, secretaris en voorzitter van de Stichting Oktoberfeesten tussen 1974 en 1985. Bovendien is hij vanaf 1987 tot heden voorzitter van de Stichting Uniformen voor Amicitia.
Omdat Hub met zijn echtgenote binnenkort woonplaats Boukoul verruilt voor Roermond, leek dit een goed moment om hem het erelidmaatschap aan te bieden. Hierdoor blijft Hub verbonden met de harmonie en met Boukoul.

René van Buggenum is dit jaar 40 jaar lid van Harmonie Amicitia en nog steeds spelend lid. Ook hij heeft zich tijdens zijn lidmaatschap op vele fronten ingezet voor de harmonie. Zo was hij tussen 1990 en 2014 bestuurslid van de Stichting Oktoberfeesten, waarvan 18 jaar voorzitter. Tevens was hij bestuurslid en vice-penningmeestervan de stichting promsconcert Beesel-Boukoul, 2001-2005. Daarnaast heef hij een actieve rol gespeeld bij de viering van het 50 en 60 jarig jubileum en was hij ca 10 jaar lid van de muziekcommissie. Hij is in 1998 begonnen met het opzetten van het muziekarchief en is ook nu nog verantwoordelijk voor de aanschaf van muziekwerken en het digitaliseren van het archief. Ook zorgt hij ervoor dat de leden steeds de juiste muziek op hun pupiter hebben.

Donateursactie 2020

Rond de jaarwisseling komt harmonie Amicitia weer bij u aan de deur voor de jaarlijkse donateursactie. Draagt u de harmonie een warm hart toe dan kunt u een zogenaamde donateurskaart kopen ter waarde van 2, 5 of 10 euro.  Wij zijn blij met elk bedrag. We wensen u een mooi 2020 toe.

Kerstconcert in nieuwe uniformen

Op 21 december geeft harmonie Amicitia een sfeervol, gevarieerd kerstconcert onder leiding van dirigent Wouter Pletzers. De leden van de harmonie zullen zich vanavond voor het eerst presenteren in hun nieuwe eigentijdse uniformen!


Als gast treedt op het gemengd koor JOC uit Herkenbosch onder leiding van Angelique van Dijk.


Ons damescomité zorgt voor extra gezelligheid en staat klaar met koffie, glühwein en wafels en voor de overige drankjes kunt u uiteraard terecht bij Ben en Carla van zaal Soranus.


Locatie is Harmoniezaal Soranus in Boukoul. Tijdstip: 20.00u.-21.30u. Daarna is er nog volop gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
U bent van harte welkom.
Entree is gratis.

Concert Harmonie Amicitia en Lucky Chain 26 oktober 20.00u

Avondje uit in Boukoul!

Op zaterdag 26 oktober is er om 20.00u in de harmoniezaal Soranus in Boukoul een uniek concert. Harmonie Amcitia heeft de samenwerking gezocht met de Roermondse band Lucky Chain die regelmatig optredens verzorgd in café’s en zaaltjes in de regio. Het is een coverband en de muziekgenres zijn 60s, 70s & 80s rock, soul en blues covers. Ze hebben al jarenlang hun eigen trouwe achterban. De zangeres van deze band is Mieke Slabbers, geboren en getogen in Boukoul. Momenteel woont ze in Roermond.

Het programma ziet er als volgt uit:
Om 20.00u start de harmonie met een swingend muzikaal programma, aansluitend zal zangeres Mieke enkele nummers zingen onder muzikale begeleiding van de harmonie. Na de pauze neemt Lucky Chain het over en kunnen jullie genieten van hun avondvullende enthousiaste optreden.

Mis deze fantastische avond niet!

De entree is gratis.

Uitslag Loterij 2019

Op vrijdag 30 augustus 2019 heeft na afloop van onze repetitie, in harmoniezaal Soranus te Boukoul de trekking plaats gevonden van onze jaarlijkse loterij.

De uitslag van de loterij is als volgt:
1e prijs is gevallen op lotnummer 00598
2e prijs is gevallen op lotnummer 00869
3e prijs is gevallen op lotnummer 00307
4e prijs is gevallen op lotnummer 00107
5e prijs is gevallen op lotnummer 00410

We bedanken iedereen voor de steun!!!
De prijzen kunnen afgehaald worden na telefonische afspraak
Telefoonnummer: 06-44734527.