Bestuurswisselingen-erelidmaatschap

Tijdens onze ledenvergadering hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Corrie Hendrickx-Schreurs. De voorzitter bedankte haar van harte voor het vele werk dat zij meer dan 20 jaar lang in de Harmonie heeft gestoken. Corrie was gedurende vele jaren de stuwende kracht achter de jeugdopleiding van de Harmonie. Maar ook voor andere werkzaamheden deed je nooit tevergeefs een beroep op haar. Dit is door iedereen zeer gewaardeerd. De voorzitter overhandigde haar als dank een mooie bos bloemen en een cadeaubon. Als blijk van waardering werd ze door de leden benoemd tot erelid. Op deze manier blijft Corrie nog steeds betrokken bij onze harmonie.

Marja Zweesaardt werd voorgedragen als nieuw bestuurslid ter vervanging van Corrie. Zij werd unaniem door de leden gekozen.

De voorzitter Els Thissen-Heynen en secretaris Loes Simons-Radermacher waren periodiek aftredend en herkiesbaar. Ook zij werden herkozen