Benoeming 2 nieuwe ereleden

Tijdens onze ledenvergadering op 28-2-20 zijn Hub Brouns en René van Buggenum benoemd tot erelid van Harmonie Amicitia. Het bestuur heeft hen voorgedragen voor het erelidmaatschap vanwege hun grote verdiensten voor de harmonie. De leden hebben het voorstel van het bestuur van harte ondersteund.
Bestuur en leden feliciteren Hub en René dan ook van harte met hun verdiende benoeming tot erelid!

Hub Brouns was bijna 20 jaar lang (tot 2005) spelend lid bij harmonie Amicitia en is in die periode een heel actief lid geweest. Hij was ondermeer jarenlang voorzitter van de muziekcommissie en heeft hij een vooraanstaande rol gespeeld bij de organisatie van het 25 en 40 jarig jubileum van de harmonie, bij het promsconcert in Beesel in 2003 en heeft hij mede de concertreis in 1999 georganiseerd. Voorts was hij bestuurslid, secretaris en voorzitter van de Stichting Oktoberfeesten tussen 1974 en 1985. Bovendien is hij vanaf 1987 tot heden voorzitter van de Stichting Uniformen voor Amicitia.
Omdat Hub met zijn echtgenote binnenkort woonplaats Boukoul verruilt voor Roermond, leek dit een goed moment om hem het erelidmaatschap aan te bieden. Hierdoor blijft Hub verbonden met de harmonie en met Boukoul.

René van Buggenum is dit jaar 40 jaar lid van Harmonie Amicitia en nog steeds spelend lid. Ook hij heeft zich tijdens zijn lidmaatschap op vele fronten ingezet voor de harmonie. Zo was hij tussen 1990 en 2014 bestuurslid van de Stichting Oktoberfeesten, waarvan 18 jaar voorzitter. Tevens was hij bestuurslid en vice-penningmeestervan de stichting promsconcert Beesel-Boukoul, 2001-2005. Daarnaast heef hij een actieve rol gespeeld bij de viering van het 50 en 60 jarig jubileum en was hij ca 10 jaar lid van de muziekcommissie. Hij is in 1998 begonnen met het opzetten van het muziekarchief en is ook nu nog verantwoordelijk voor de aanschaf van muziekwerken en het digitaliseren van het archief. Ook zorgt hij ervoor dat de leden steeds de juiste muziek op hun pupiter hebben.