Wissel voorzitter

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering hebben we na 9 jaar voorzitterschap afscheid genomen van onze voorzitter Els Thissen-Heynen. Els heeft gedurende haar jaren als voorzitter veel voor onze harmonie betekend, waarvoor we haar zeer dankbaar zijn.

De voorzittersrol zal worden overgenomen door Bram Witte. Bram is al vele jaren lid van onze harmonie en bespeeld de euphonium. Hij stelde zich met veel enthousiasme kandidaat voor deze positie en werd door de leden tot voorzitter verkozen. Wij zijn blij hem als voorzitter te mogen verwelkomen en wensen hem veel succes toe.