Installatie nieuwe Beschermvrouwe Harmonie Amicitia

Afgelopen zondag heeft harmonie Amicitia uit Boukoul tijdens Open Monumentendag haar nieuwe beschermvrouwe, mevrouw Anastasia de Guerre, geïnstalleerd. Dit vond plaats op de binnenplaats van kasteel Hillenraad. Uit handen van voorzitter Els Thissen-Heynen ontving ze een oorkonde en een door haar uitgezochte ‘installatieboom’, die een mooie plaats in de tuin van het kasteel zal vinden. Met een bos bloemen en aansluitend een concert, waarbij ook haar echtgenoot en zoon aanwezig waren, was de installatie een feit. Tot slot werd er nog een groepsfoto gemaakt met onze kersverse beschermvrouwe en onze nieuwe dirigent Rolf Prejean.

Installatie beschermvrouwe Harmonie Amicitia

Op zondag 10 september tijdens Open Monumentendag geeft Harmonie Amicitia uit Boukoul om 16.00u een concert op Kasteel Hillenraad. Voorafgaand aan het concert zal de officiële installatie plaatsvinden van onze nieuwe beschermvrouwe mevrouw Anastasia de Guerre.

Iedereen is van harte welkom bij dit concert.

Koninklijke onderscheiding Corrie Hendrickx-Schreurs

Het was weer supergezellig, het kermisconcert van Harmonie Amicitia op zondag 9 juli! Er was een hoofdrol weggelegd voor de Boukoulse jeugd. Het jeugdensemble, de leerlingen van de Harmonie, maar ook een groot aantal leerlingen van basisschool St Theresia Boukoul lieten zien wat ze muzikaal in hun mars hadden.

Na afloop van dit concert ontving ons bestuurslid en tevens lid van de Leerling Begeleidings Commissie, Corrie Hendricks-Schreurs, uit handen van locoburgemeester Angely Waajen, een koninklijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar jarenlange verdiensten voor met name de jeugdleden van de harmonie Amicitia en haar vrijwilligerswerk voor een aantal andere Boukoulse verenigingen.

Het bestuur en leden van de Harmonie vinden dat Corrie het lintje méér dan verdient en feliciteren haar van harte met deze onderscheiding.

Uitslag loterij 2017

Op zondag 9 juli 2017 heeft na afloop van ons kermisconcert, in harmoniezaal
Soranus te Boukoul de trekking plaats gevonden van onze jaarlijkse loterij.

De uitslag van de loterij is als volgt:
1e prijs € 150,00 is gevallen op lotnummer 01233
2e prijs € 100,00 is gevallen op lotnummer 00752
3e prijs € 75,00 is gevallen op lotnummer 01734
4e prijs € 30,00 is gevallen op lotnummer 01164
5e prijs € 20,00 is gevallen op lotnummer 02482

We bedanken iedereen voor de steun!!!
De prijzen kunnen afgehaald worden na telefonische afspraak
Telefoonnummer: 06-44734527.

 

Kermisconcert

Op zondag 9 juli verzorgt harmonie Amicitia een spetterend kermisconcert samen met het jeugdensemble en blokfluitleerlingen van de harmonie. Daarnaast doen ook nog eens 20 leerlingen uit de groepen 3 tot en met 6 van basisschool St Theresia mee. Enkele leden van onze harmonie hebben op school twee leuke slagwerkstukken met hen ingestudeerd en de leerlingen willen op het kermisconcert heel graag het resultaat laten horen. Bovendien organiseerde de harmonie op de basisschool een dirigentenwedstrijd en de winnaars hiervan mogen tijdens het kermisconcert voor één muziekstuk het dirigentenstokje overnemen van onze nieuwe dirigent Rolf Prejean. Het belooft een gezellig en afwisselend concert te worden met een hoofdrol voor de jeugd! Iedereen is van harte welkom.

Tijdstip 11.00u-12.30u. Locatie Harmoniezaal, Boven Boukoul 17.

Aansluitend aan het concert zal de trekking zijn van onze lotenactie.

Rabobank Clubkas Campagne

We willen iedereen bedanken die zijn stem heeft uitgebracht aan Harmonie Amicitia Boukoul.
Dankzij u hebben we weer een mooi bedrag mogen ontvangen zijnde €775,- van de Rabobank.
Dit bedrag zal goed besteed worden aan de jeugdafdeling van onze harmonie,
Rabobank en stemmers BEDANKT!!

Loterij Harmonie Amicitia

Ook dit jaar komen de leden van harmonie Amicitia Boukoul langs de deur met de loten van de jaarlijkse loterij! Wij hopen op uw financiële steun! De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor nieuwe instrumenten en het opleiden van onze leerlingen.

Zonder uw steun is dit niet mogelijk.

De trekking is op zondag 9 juli 2017 na afloop van het kermisconcert om 13.00uur in de harmoniezaal te Boukoul. Ook wordt de uitslag bekend gemaakt op www.amicitiaboukoul.nl en in ’t Zjwaemke.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Harmonie Amicitia wenst u veel succes met het winnen van een prijs!!

Dirigentenwissel Harmonie Amicitia

Dirigent Paul Schrader heeft onlangs afscheid genomen van Harmonie Amicitia. Zijn laatste optreden met onze harmonie was op 21 mei tijdens het zondagmiddagconcert in de Ster in Maasniel, dat georganiseerd werd door de fanfare uit Leeuwen. Paul was ruim anderhalf jaar dirigent van onze vereniging. Wij kijken terug op een prettige samenwerking en wensen hem veel succes in zijn verdere muzikale carrière.

Hij is inmiddels opgevolgd door de heer Rolf Prejean uit Linne. Het eerste concert dat onder zijn leiding zal plaatsvinden is het kermisconcert op zondag 9 juli in de harmoniezaal in Boukoul. Wij hopen op een prettige samenwerking en wensen hem veel succes toe.

Zondagmiddagconcert

Op zondag 21 mei is harmonie Amicitia te gast bij het zondagmiddagconcert georganiseerd door fanfare St Laurentius uit Leeuwen. Tevens is er een optreden van fanfare St Aldegondis uit Maasbree.

Locatie is café zaal de Ster, Raadhuisstraat 13 in Maasniel.

Het concert begint om 14.00 en duurt tot 17.00u.

Iedereen is van harte welkom, de entree is gratis.

Jaarvergadering Harmonie Amicitia Boukoul

Op vrijdag 17 maart 2017 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in onze harmoniezaal te Boukoul. Het was een uitzonderlijke vergadering met een aantal hoogtepunten. De leden hebben mevrouw Anastasia de Guerre benoemd tot nieuwe Beschermvrouw van onze verening, waarover we erg verheugd zijn! Ook zijn er tijdens de vergadering enkele insignes en oorkondes uitgedeeld aan leden en ereleden die 60, 50, 40, 35 en 25 jaar lid zijn. Op de foto zijn (vlnr): Edmund Schreurs (35), erelid Jeu Hendrickx (60), Mariëlle Maessen (40) en William Schreurs (40). Erelid Jeu van Buggenum, (50 jaar lid) en Angelien Seegers (25 jaar lid), waren beiden verhinderd tijdens de jaarvergadering. We zijn trots dat deze mensen al zo’n lange tijd trouwe leden zijn van onze vereniging! Verder werd Andrea Schattorie-Kessels herkozen als penningmeester en Chris van Deur gekozen als nieuw bestuurslid.