Reünieconcert

Dit jaar bestaat Harmonie Amicitia Boukoul 60 jaar. Uiteraard reden voor een feest. Op zaterdag 19 november is er ter gelegenheid van dit jubileum een reünie waarvoor alle oud-leden, ereleden en leden van het damescomité zijn uitgenodigd. Deze vindt plaats in de Harmoniezaal in Boukoul. We hebben veel positieve reacties ontvangen en veel oud-leden zullen op die dag dan ook van de partij zijn. Een groot aantal daarvan zal ’s avonds meespelen in een nostalgisch reünieconcert onder leiding van onze dirigent Paul Schrader. Er is gekozen voor een speciaal repertoire met ‘gouwe ouwe’ nummers, waar veel oud-leden nog dierbare herinneringen aan zullen hebben. Het zal een spetterend concert worden waarbij onze harmonie, samen met de oud-leden, meer dan 60 muzikanten telt.

Hoe ziet het programma er uit?

Na de middag worden leden en genodigden ontvangen met koffie en vlaai. Daarna zullen onze leden samen met een twintigtal oud-leden onder leiding van onze dirigent gaan repeteren voor het reünieconcert . Voor partners en oud-leden die niet meespelen wordt gezorgd voor een mooi alternatief programma. Vervolgens is er een buffet voor de deelnemers aan de reünie.

Om 19.30u begint het (gratis) reünieconcert waarbij iedereen van harte welkom is. Locatie Harmoniezaal Boukoul. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn.

Noteer 19 november in uw agenda!

Oproep aan leden van Rabobank Roermond-Echt:

Stem op Harmonie Amicitia Boukoul!

In de periode van 4 tot en met 14 oktober ontvang je per post een stemkaart van de Rabobank met een unieke code waarmee gestemd mag worden op die vereniging die je een warm hart toedraagt. Een bedrag van €125.000 is beschikbaar voor alle verenigingen/stichtingen. Met die unieke code kan er vervolgens online gestemd worden, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Op deze manier wil Rabobank Roermond-Echt bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving.

Stem op Harmonie Amicitia Boukoul, het is voor leden een kleine moeite en kost u zelf geen geld, maar voor ons en onze jeugdleden een heel groot plezier!

Help Harmonie Amicitia aan stemmen voor de Rabobank clubkas campagne!

In 2016 wordt er door de Rabobank een bedrag van €125.000 beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen in de regio Roermond-Echt. Leden van de Rabobank beslissen door het uitbrengen van hun stem welke vereniging of stichting een gedeelte van dit bedrag ontvangt. Let wel: veel mensen zijn klant bij bij de Rabobank maar nog geen lid. Klanten van de Rabobank kunnen op een eenvoudige manier lid worden van de Rabobank. Dit kan via de website van de bank en hier hangen geen verdere verplichtingen aan vast! In de periode van 4 tot en met 14 oktober mag er gestemd worden, je ontvangt een stemkaart in de brievenbus / mail als je lid bent (geworden) van de Rabobank. Op 31 oktober wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen. Harmonie Amicitia heeft zich aangemeld hiervoor en een bestedingsdoel opgegeven! Het is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op ons gaan stemmen!! Meer informatie volgt na de zomervakantie!!!

Harmonie Amicitia zoekt leden van Rabobank Roermond-Echt

In 2016 wordt er door de Rabobank een bedrag van €125.000 beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen in de regio Roermond-Echt. Leden van de Rabobank bepalen zélf welke vereniging iets van het bedrag krijgt, dit doen ze door op een vereniging te stemmen. Op 31 oktober wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen.

Harmonie Amicitia heeft zich aangemeld hiervoor en een bestedingsdoel opgegeven! Eind september komen er stemkaarten voor de leden, het is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op ons gaan stemmen!! Meer informatie volgt na de zomervakantie!!!

Een reactie plaatsen

Uitslag loterij 2016

5e prijs: lotnummer 02513
4e prijs: lotnummer 02056
3e prijs: lotnummer 00023
2e prijs: lotnummer 01909
1e prijs: lotnummer 02251
Indien u een van bovenstaande lotnummers heeft kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 06-44734527.