Jaarvergadering Harmonie Amicitia Boukoul

Op vrijdag 17 maart 2017 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in onze harmoniezaal te Boukoul. Het was een uitzonderlijke vergadering met een aantal hoogtepunten. De leden hebben mevrouw Anastasia de Guerre benoemd tot nieuwe Beschermvrouw van onze verening, waarover we erg verheugd zijn! Ook zijn er tijdens de vergadering enkele insignes en oorkondes uitgedeeld aan leden en ereleden die 60, 50, 40, 35 en 25 jaar lid zijn. Op de foto zijn (vlnr): Edmund Schreurs (35), erelid Jeu Hendrickx (60), Mariëlle Maessen (40) en William Schreurs (40). Erelid Jeu van Buggenum, (50 jaar lid) en Angelien Seegers (25 jaar lid), waren beiden verhinderd tijdens de jaarvergadering. We zijn trots dat deze mensen al zo’n lange tijd trouwe leden zijn van onze vereniging! Verder werd Andrea Schattorie-Kessels herkozen als penningmeester en Chris van Deur gekozen als nieuw bestuurslid.

Help Harmonie Amicitia aan stemmen voor de Rabobank clubkas campagne!

In 2017 wordt er door de Rabobank een bedrag van €175.000 beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen in de regio Roermond-Echt. Leden van de Rabobank beslissen door het uitbrengen van hun stem welke vereniging of stichting een gedeelte van dit bedrag ontvangt. Let wel: veel mensen zijn klant bij de Rabobank maar nog geen lid. Klanten van de Rabobank kunnen op een eenvoudige manier lid worden van de Rabobank. Dit kan via de website van de bank: www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden Hier zitten geen verdere verplichtingen aan vast! In de periode van 10 tot en met 23 mei mag er gestemd worden, je ontvangt een stemkaart in de brievenbus / mail als je lid bent (geworden) van de Rabobank, je moet vóór 5 april lid zijn van de Rabobank!! In juni wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen. Het bestedingsdoel: het geld gebruikt voor onze jeugdleden, want de jeugd is de toekomst! Het is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op ons gaan stemmen!! Alvast hartelijk bedankt voor jullie steun!!!

Voorjaarsconcert Harmonie Amicitia

Op zondag 12 maart organiseert Harmonie Amicitia een voorjaarsconcert in de Harmoniezaal in Boukoul. Aanvang 16.00u. Te gast is de Koninklijke Harmonie uit Roermond onder leiding van Roy Derix. De ‘Keuninklikke’ is opgericht in 1775 en is daarmee de oudste harmonie van Nederland. Zij zullen de aftrap verrichten, daarna is er een korte pauze en is het de beurt aan Harmonie Amicitia, onder leiding van Paul Schrader. Er is gezorgd voor een mooi muzikaal programma. U bent allen van harte welkom. De entree is gratis.

Donateursaktie 2017

Ook dit jaar komen de leden van harmonie Amicitia Boukoul rond de jaarwisseling aan de deur met de bekende donateurskaarten. Wij hopen op uw financiële steun!

De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor nieuwe instrumenten en het opleiden van onze leerlingen. Zonder uw steun is dit niet mogelijk.

Wij wensen u een goed begin van het nieuwe jaar. Bedankt voor uw bijdrage en tot ziens in de eerste week van het nieuwe jaar!

Reünie(concert) Harmonie Amicitia heel geslaagd!

We kijken terug op een zeer geslaagde reünie en een mooi reünieconcert ter gelegenheid van ons 60 jarig jubileum. Veel oud-leden, ereleden, leden en oud-leden van het dames comité, en andere genodigden hadden tijd tekort om met elkaar en met de huidige leden bij te kletsen. Tijdens de middagrepetitie was de sfeer geweldig en het deed de oud-leden zichtbaar goed om weer eens mee te repeteren met hun oude harmonie. Het resultaat mocht er dan ook zijn, het concert ’s avonds, onder leiding van dirigent Paul Schrader, viel bij de vele toeschouwers geweldig in de smaak. Voorafgaand aan het concert presenteerde ons jeugdensemble een eigen gecomponeerde herkenningstune, die binnenkort zelfs in een studio wordt opgenomen! Het jeugdensemble zal nog een leuke naam voor hun tune verzinnen.

Ook de twee excursies voor de genodigden waren zeer de moeite waard. Een groep bezocht kasteel Hillenraad en kreeg daar een bezielende rondleiding door dhr de Guerre en zijn echtgenote. De tweede groep kreeg een interessante rondleiding op de shi-itake kwekerij in het Groenewoud.

Tijdens het concert kregen we van het Uniformenfonds nog enkele mooie cadeaus aangeboden vanwege ons 60 jaar jubileum. De leerlingen die in de harmonie meespelen werden gedeeltelijk in het nieuw gestoken met een nieuw giletje. Daarnaast kreeg de harmonie een muziekstuk cadeau dat gespeeld zal worden op het Peeltoernooi in 2017. Hiervoor onze hartelijke dank!

Bestuur en leden Harmonie Amicitia.

Bedankt voor jullie stem bij de Rabobank!

Tijdens de jaarlijkse Coöperatieavond is de top 5 verenigingen en stichtingen van de Rabobank Clubkas Campagne in het zonnetje gezet door Johnny de Mol. Winnaar van deze editie: Kindervakantiewerk Swalmen. Van harte gefeliciteerd hiermee!
We mogen ook met trots vertellen dat we met 153 stemmen een bedrag van €1.097,01 toebedeeld krijgen voor onze harmonie Amicitia Boukoul.
We willen alle leden van de Rabobank Roermond-Echt bij deze heel hartelijk bedanken voor jullie stem en het feit dat jullie ons een warm hart toedragen,

We hopen volgende jaar weer op jullie te mogen rekenen. Nogmaals bedankt!

Reünieconcert

Dit jaar bestaat Harmonie Amicitia Boukoul 60 jaar. Uiteraard reden voor een feest. Op zaterdag 19 november is er ter gelegenheid van dit jubileum een reünie waarvoor alle oud-leden, ereleden en leden van het damescomité zijn uitgenodigd. Deze vindt plaats in de Harmoniezaal in Boukoul. We hebben veel positieve reacties ontvangen en veel oud-leden zullen op die dag dan ook van de partij zijn. Een groot aantal daarvan zal ’s avonds meespelen in een nostalgisch reünieconcert onder leiding van onze dirigent Paul Schrader. Er is gekozen voor een speciaal repertoire met ‘gouwe ouwe’ nummers, waar veel oud-leden nog dierbare herinneringen aan zullen hebben. Het zal een spetterend concert worden waarbij onze harmonie, samen met de oud-leden, meer dan 60 muzikanten telt.

Hoe ziet het programma er uit?

Na de middag worden leden en genodigden ontvangen met koffie en vlaai. Daarna zullen onze leden samen met een twintigtal oud-leden onder leiding van onze dirigent gaan repeteren voor het reünieconcert . Voor partners en oud-leden die niet meespelen wordt gezorgd voor een mooi alternatief programma. Vervolgens is er een buffet voor de deelnemers aan de reünie.

Om 19.30u begint het (gratis) reünieconcert waarbij iedereen van harte welkom is. Locatie Harmoniezaal Boukoul. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn.

Noteer 19 november in uw agenda!

Oproep aan leden van Rabobank Roermond-Echt:

Stem op Harmonie Amicitia Boukoul!

In de periode van 4 tot en met 14 oktober ontvang je per post een stemkaart van de Rabobank met een unieke code waarmee gestemd mag worden op die vereniging die je een warm hart toedraagt. Een bedrag van €125.000 is beschikbaar voor alle verenigingen/stichtingen. Met die unieke code kan er vervolgens online gestemd worden, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Op deze manier wil Rabobank Roermond-Echt bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving.

Stem op Harmonie Amicitia Boukoul, het is voor leden een kleine moeite en kost u zelf geen geld, maar voor ons en onze jeugdleden een heel groot plezier!

Help Harmonie Amicitia aan stemmen voor de Rabobank clubkas campagne!

In 2016 wordt er door de Rabobank een bedrag van €125.000 beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen in de regio Roermond-Echt. Leden van de Rabobank beslissen door het uitbrengen van hun stem welke vereniging of stichting een gedeelte van dit bedrag ontvangt. Let wel: veel mensen zijn klant bij bij de Rabobank maar nog geen lid. Klanten van de Rabobank kunnen op een eenvoudige manier lid worden van de Rabobank. Dit kan via de website van de bank en hier hangen geen verdere verplichtingen aan vast! In de periode van 4 tot en met 14 oktober mag er gestemd worden, je ontvangt een stemkaart in de brievenbus / mail als je lid bent (geworden) van de Rabobank. Op 31 oktober wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen. Harmonie Amicitia heeft zich aangemeld hiervoor en een bestedingsdoel opgegeven! Het is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op ons gaan stemmen!! Meer informatie volgt na de zomervakantie!!!

Harmonie Amicitia zoekt leden van Rabobank Roermond-Echt

In 2016 wordt er door de Rabobank een bedrag van €125.000 beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen in de regio Roermond-Echt. Leden van de Rabobank bepalen zélf welke vereniging iets van het bedrag krijgt, dit doen ze door op een vereniging te stemmen. Op 31 oktober wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen.

Harmonie Amicitia heeft zich aangemeld hiervoor en een bestedingsdoel opgegeven! Eind september komen er stemkaarten voor de leden, het is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op ons gaan stemmen!! Meer informatie volgt na de zomervakantie!!!