Help Harmonie Amicitia aan stemmen voor de Rabobank clubkas campagne!

In 2017 wordt er door de Rabobank een bedrag van €175.000 beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen in de regio Roermond-Echt. Leden van de Rabobank beslissen door het uitbrengen van hun stem welke vereniging of stichting een gedeelte van dit bedrag ontvangt. Let wel: veel mensen zijn klant bij de Rabobank maar nog geen lid. Klanten van de Rabobank kunnen op een eenvoudige manier lid worden van de Rabobank. Dit kan via de website van de bank: www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden Hier zitten geen verdere verplichtingen aan vast! In de periode van 10 tot en met 23 mei mag er gestemd worden, je ontvangt een stemkaart in de brievenbus / mail als je lid bent (geworden) van de Rabobank, je moet vóór 5 april lid zijn van de Rabobank!! In juni wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen. Het bestedingsdoel: het geld gebruikt voor onze jeugdleden, want de jeugd is de toekomst! Het is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op ons gaan stemmen!! Alvast hartelijk bedankt voor jullie steun!!!