Jaarvergadering Harmonie Amicitia Boukoul

Op vrijdag 17 maart 2017 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in onze harmoniezaal te Boukoul. Het was een uitzonderlijke vergadering met een aantal hoogtepunten. De leden hebben mevrouw Anastasia de Guerre benoemd tot nieuwe Beschermvrouw van onze verening, waarover we erg verheugd zijn! Ook zijn er tijdens de vergadering enkele insignes en oorkondes uitgedeeld aan leden en ereleden die 60, 50, 40, 35 en 25 jaar lid zijn. Op de foto zijn (vlnr): Edmund Schreurs (35), erelid Jeu Hendrickx (60), Mariëlle Maessen (40) en William Schreurs (40). Erelid Jeu van Buggenum, (50 jaar lid) en Angelien Seegers (25 jaar lid), waren beiden verhinderd tijdens de jaarvergadering. We zijn trots dat deze mensen al zo’n lange tijd trouwe leden zijn van onze vereniging! Verder werd Andrea Schattorie-Kessels herkozen als penningmeester en Chris van Deur gekozen als nieuw bestuurslid.