Harmonie Amicitia zoekt leden van Rabobank Roermond-Echt

In 2016 wordt er door de Rabobank een bedrag van €125.000 beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen in de regio Roermond-Echt. Leden van de Rabobank bepalen zélf welke vereniging iets van het bedrag krijgt, dit doen ze door op een vereniging te stemmen. Op 31 oktober wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen.

Harmonie Amicitia heeft zich aangemeld hiervoor en een bestedingsdoel opgegeven! Eind september komen er stemkaarten voor de leden, het is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op ons gaan stemmen!! Meer informatie volgt na de zomervakantie!!!