Help Harmonie Amicitia aan stemmen voor de Rabobank clubkas campagne!

In 2016 wordt er door de Rabobank een bedrag van €125.000 beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen in de regio Roermond-Echt. Leden van de Rabobank beslissen door het uitbrengen van hun stem welke vereniging of stichting een gedeelte van dit bedrag ontvangt. Let wel: veel mensen zijn klant bij bij de Rabobank maar nog geen lid. Klanten van de Rabobank kunnen op een eenvoudige manier lid worden van de Rabobank. Dit kan via de website van de bank en hier hangen geen verdere verplichtingen aan vast! In de periode van 4 tot en met 14 oktober mag er gestemd worden, je ontvangt een stemkaart in de brievenbus / mail als je lid bent (geworden) van de Rabobank. Op 31 oktober wordt bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Clubkas Campagne en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen. Harmonie Amicitia heeft zich aangemeld hiervoor en een bestedingsdoel opgegeven! Het is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op ons gaan stemmen!! Meer informatie volgt na de zomervakantie!!!