Oproep aan leden van Rabobank Roermond-Echt:

Stem op Harmonie Amicitia Boukoul!

In de periode van 4 tot en met 14 oktober ontvang je per post een stemkaart van de Rabobank met een unieke code waarmee gestemd mag worden op die vereniging die je een warm hart toedraagt. Een bedrag van €125.000 is beschikbaar voor alle verenigingen/stichtingen. Met die unieke code kan er vervolgens online gestemd worden, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Op deze manier wil Rabobank Roermond-Echt bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving.

Stem op Harmonie Amicitia Boukoul, het is voor leden een kleine moeite en kost u zelf geen geld, maar voor ons en onze jeugdleden een heel groot plezier!